Priser:


Pris for leje af  "Lyngtoppen":

Lejen udgør 80 kr. pr. person pr. døgn, dog 70 kr. i december, januar og februar.

Der betales for mindst 37 personer pr. døgn.
Mindstepris for et døgn: 2.590,00 kr. i december, januar og februar. De øvrige måneder er mindsteprisen 2.960 kr.  Hertil kommer rengøring.

Festservice, der findes i et aflåst skab, kan lejes for 300 kr.
(Kode til nøgleskab udleveres ved henvendelse til udlejeren)

Obligatorisk rengøring:
Ophold af 1-2 dages varighed koster 500 kr.
Ophold af mindst 3 dages varighed koster 750 kr