Priser:


Pris for leje af  "Lyngtoppen":

Lejen udgør 70 kr. pr. person pr. døgn, dog 75 kr. i juni, juli og august.

Der betales for mindst 37 personer pr. døgn.
Mindstepris for et døgn: 2.590,00 kr.  plus rengøring.

Festservice, der findes i et aflåst skab, kan lejes for 300 kr.
(Kode til nøgleskab udleveres ved henvendelse til udlejeren)

Obligatorisk rengøring:
Ophold af 1-2 dages varighed koster 500 kr.
Ophold af mindst 3 dages varighed koster 750 kr.