Bålhytten med shelter
kan i nogle tilfælde lejes særskilt, ved henvendelse til udlejeren.


Man må ikke færdes på taget af bålhytten,
ligesom der heller ikke må smides sten og jord op på det,
da man ved den slags aktiviteter risikerer at lave huller i tagpappen...!
I tilfælde af skade på taget, der er sket i ens lejeperiode,
vil man blive gjort erstatningsansvarlig.
bålhytte