Grunden som hører til "Lyngtoppen er på 57.460 m2.
Den består af Lyngbakkerne, skovområde, siv, mose og en grøn plads
 som kan bruges til teltslagning, boldspil og meget mere.