Ordensregler for Lyngtoppen:

Vi henstiller til, at man ikke spiller høj musik udendørs,
efter kl. 24  
af hensyn til naboerne.
____________________

Og for dem, som vil have det specificeret:

1. Bygning og område afleveres, om muligt, bedre end ved ankomsten

2. Før afrejse skal borde aftørres og gulve fejes eller støvsuges.  
3.  Affald skal i affaldscontainerne Døre og vinduer skal være lukkede og aflåste ved afrejse
4.  Undgå unødig varme og el-spild
5.  Sig, hvis noget går i stykker
6. Afregn til tiden og med korrekte beløb

7. Overhold reglerne om brug af åben ild i fredede områder

8. Bemærk: Ved brug af køjer, skal der benyttes lagener

9. Borde og stole må ikke stå ude i vådt og fugtigt vejr.

10. Man må ikke færdes på taget
af bålhytten, ligesom der 
        heller ikke må smides sten og jord op på det, da man ved den slags
        aktiviteter risikerer at lave huller i tagpappen....!

       I tilfælde af skade på taget, der er sket i ens lejeperiode,
      vil man blive gjort erstatningsansvarlig.

  Hvis der opstår problemer mens I er gæster på Lyngtoppen, kontakt da:

  Børge Larsen,  97 87 15 38  /  29 44 66 51
  Leif Vestergaard,  97 87 11 11  /  26 17 81 91
             ______________

       Således skal rummene efterlades:

Madrasserne slåes op i køjerummene. Husk, der skal benyttes lagener.


 

   Lys ved Bålhytten
  Kontaktener placeret udvendig, ved hoveddøren.
  Når kontakten er tændt, tænder lyset ved
  bålhytten automatisk ved bevægelser