Pris for leje af  "Lyngtoppen"
:
Lejen udgør 70 kr. pr. person pr. døgn, dog 75 kr. i juni, juli og august.

Der betales for mindst 37 personer pr. døgn.


Festservice, der findes i et aflåst skab, kan lejes for 300 kr.
(Kode til nøgleskab udleveres ved henvendelse til udlejeren)


Obligatorisk rengøring:
Ophold af 1-2 dages varighed koster 400 kr.
Ophold af mindst 3 dages varighed koster 600 kr.