"Lyngtoppen" er siden 2010 blevet istandsat med renovering af køkken,
ombygning af vestfløj og opførelse af et bålhus i dalen.

"Lyngtoppen" var før renoveringen gældfri,

men efter at have brugt ca. 1,3 mill. kr. skyldes der nogle penge.
Investeringen var dog kun mulig, takket være den store hjælp fra nedenstående sponsorer
og alle de frivillige hjælpere,
hvoraf kun nogle er nævnt.  Vi takker for hjælpen!

Ombygningen af "Lyngtoppen"s vestfløj i 2011,
med toiletter, badefaciliteter,
handicaptoilet og soverum  er finansieret
ved optagelse af lån
og desuden sponseret af nedenstående:

 
Sct. Georgs Gildet Thyholm-Sydthy


Desuden er der givet støtte fra Fødevareministeriet,
EU og den lokale aktionsgruppe i Struer kommune,
LAG Struer


Etablering af Bålhytten er i  stor udstrækning udført
ved hjælp fra frivillige og sponsoreret af nedenstående:
Struer Y-Mensy-mens
Sydthy Y-Mens          
Sparekassen Thy    
   
Hvidbjerg Bank
Hvidbjerg Bank
Sparekassen Vensyssel
vensysel
Friluftsrådet    
Frivillige har slidt i det med opførelsen:
Karsten Holm
Johs. Hargaard
Henry Noer
Svend E. Toftdal
Villy Jensen
Gunnar Volsgaard
Poul A. Pedersen
Ole Barslev
Børge Larsen
m. fl.
se billedkavalkade